Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nabytekati­ka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je Nábytek ATIKA s. r. o. se sídlem Bezručova 32, 301 00  Plzeň, IČO: 25343408, společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 32355 vedené u Krajského soudu v Plzni. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

Objednávka
Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a jeho potvrzením ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby" kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami, a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné. Odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednávka zaslána. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu při převzetí od přepravce formou dobírky nebo platbou předem v celé výši objednávky převodním příkazem. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení  od uzavřené smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující alespoň jednou neodebral zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil.

V případě objednání a odsouhlasení objednávky na atypický výrobek ( jiný rozměr – u postelí se bere jako typický rozměr 90×200 a 180×200, ostatní jsou brány jako atyp – jiná barva než která je uvedena standardně u výrobku nebo jakákoli jiná úprava, u matrací je brán za  standardní rozměr 80×200, 90×200, ostatní rozměry jsou brány jako atypické).

Spotřebitel dle nového Občasného zákoníku NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY (§1837, písm. d) NOZ o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jinou osobu.

V případě že budete chtít postel individuálně upravit, je zde možnost prohlédnutí si polotovaru osobně přímo v naší výrobě, popř nabízíme možnost zaslání fotografie polotovaru emailem, ke kterému si můžete říct vše co byste rádi ještě upravili či změnili. Ihned po Vašem odsouhlasení přejde polotovar do další fáze, a to barvení a následně bude vyexpedován. Dodací lhůta zakázkové výroby se pohybuje individuálně – záleží na obtížnosti úprav (cca 3–8 týdnů). Na jakýkoliv výrobek, který není typický, vystavujeme zálohovou fakturu na cca 30% ceny výrobku. Zároveň můžeme požadovat  zálohu ve výši 10% při objednávce, která překročí 15.000,-.

Při objednání vystaveného zboží preferujeme osobní shlédnutí výrobku. Jestliže tato varianta není možná, zasíláme na vyžádání detailní fotografie, zároveň je nutné zboží prohlédnout ihned po doručení zboží (nejpozději 14 dní od doručení) - po uvedené době není možné vrátit zboží bez udání důvodu ani není možné uplatňovat reklamaci na možné známky používání postele.

Všechny ceny jsou uvedené vč. DPH – pokud není uvedeno jinak.

 
Termín dodání

Pro zboží zasílané v rámci ČR:

 • Většinu objednávek vyřizujeme a zboží odesíláme do 2–3 týdnů od přijetí objednávky. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámíme Vám to telefonicky nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Termín dodání u zboží na zakázku ( atypů) se řeší individuálně v objednávkovém řízení vzájemnou domluvou.
 • Doba přepravy je do 24 hodin.
 • Zboží zasíláme i do zahraničí. V tomto případě je vypočítávána individuální cena dopravy.
 • Zboží po domluvě přepravujeme taktéž naší dopravou, zde nabízíme možnost i montáže, která standardně činní 10% z ceny výrobku


Dodací podmínky

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. Dopravu kamkoliv po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvní firmy Toptrans. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

 1. Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí odstoupení podat písemně ( e-mailem či poštou) a následně pak zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě – předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.2.).Po uplynutí zákonné doby 14 ti Kupující NEMŮŽE odstoupit od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 14-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 2. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, nejlépe v původním obalu spolu s dokladem o zakoupení ( Dodací list, faktura). Přepravní list není brán jako doklad o koupi!!!!
 3. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
 4. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 5. Dle § 1831 odst. 2 NOZ Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
 6. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 7. Dle §1837, písm. d) NOZ Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Jedná se především o upravované postele na míru, nestandardní barva, atypické rozměry matrací a výroba dle předlohy zákazníka. ( viz. Objednávka), Dle §1837 g) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce  zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.Ochrana osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Nábytek ATIKA s.r.o., Bezručova 186/32, 301 00  Plzeň, IČ: 25343408, společnost zapsaná v obchodním rejstříku KOS v Plzni oddí C, vložka 32355.

Správce, jakožto provozovatel internetového obchodu www.nabytekatika.cz  zpracovává osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Nábytek ATIKA s.r.o., které jsou ke stažení zde

Osobní údaje subjektů správce požaduje pouze přiměřené a nezbytně nutné ve vztahu k účelu zpracování. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Nábytek ATIKA s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o Ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.Osobní údaje zákazníků jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

Recenze obchodu

Hodnocení produktu, či obchodu přímo na stránkách, na serverech google, facebook, seznam nebo heureka jsou udělovány na základě žádosti o hodnocení po vyřízení objednávky. Recenze lze s objednávkou spojit jménem, IP adresou nebo číslem objednávky.                                             

Za hodnocení na jiných stránkách nenese prodejce odpovědnost a nemůže prokázat jejich pravost.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.nabytekatika.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2023 .

Reklamace

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je dva roky, není-li uvedeno jinak v katalogu zboží. Nábytek Atika s.r.o. si zakládá na dobré pověsti a postupuje vstřícně ve všech oprávněných případech reklamace. Záruka nezahrnuje kromě dalších tyto případy:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • zboží bylo narušeno silou či jiným nešetrným zacházením, např. poškrábáno
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s adekvátním účelem


Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nárok na uplatnění reklamace zaniká. Tyto škody je nutno řešit při převzetí od pracovníka zvoleného dopravce.

 

Platné o 7.5.2024

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz